Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Bảo tàng Quân đoàn 4

 

Kết cấu tòa nhà gồm 1 trệt 2 lầu với tổng diện tích trưng bày là 2.370m2 gồm các hạng mục khung đai vách trưng bày, tượng Bác Hồ cao 3.5m, hệ thống điện chiếu sáng trưng bày, hộp hình, sa bàn điện tử...

 
Công trình liên quan