Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Bảo tàng Quân Khu 2

Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh quân khu 2
Địa điểm: Việt Trì – Phú Thọ

 

Bảo tàng gồm 2 tầng với diện tích sàn trưng bày 2.020m2 gồm các hạng mục Hệ thống khung đai vách trưng bày, tượng Bác Hồ, sa bàn điện tử, hộp hình, tranh nền, bản đồ điện tử, ảnh Laminate, hệ thống điện chiếu sáng trưng bày, tủ, bục, kệ....

 
Công trình liên quan