Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Nhà trưng bày Khu di tích Trung ương Cục Miền Nam

Địa điểm: Di tich lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ TW Cục Miền Nam

Tràng Riệc - Tây Ninh

Diện tích sàn trưng bày tương đương 838 m2 gồm các hạng mục:

- Hệ thống đai vách trưng bày, bục bệ ...

- Sản phẩm mỹ thuật trưng bày

- Sa bàn điện tử tự động diễn biến trận càn Juncion City

- Hệ thống hiện vật ...

 

 

 

 

Công trình liên quan