Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Nhà truyền thống LLVT ND Bến Tre

Địa điểm: Bến Tre

Diện tích sàn trưng bày: 1 trệt – 1 lầu Gần 3.428m2 gồm các hạng mục hệ thống khung đai vách trưng bày, tượng Bác Hồ cao 3m, hệ thống điện chiếu sáng trưng bày, sa bàn điện tử, tủ, bục trưng bày hiện vật...

 

Công trình liên quan