Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Nhà Truyền thống Lữ đoàn 125 V2HQ

Với diện tích sàn trưng bày 407m2, các hạng thi công bao gồm: hệ thống đai vách trưng bày, các sản phẩm mỹ thuật tạo hình, hệ thống hiện vật trưng bày, bản đồ, bản trích. Tượng Bác Hồ với Hải Quân, sa bàn điện tử về các hải trình của Đoàn tàu không số, tổ hợp mỹ thuật các bến đỗ của Đoàn tàu không số; hệ thống tủ, bục trưng bày hiện vật...

 

 

 
Công trình liên quan