Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Nhà truyền thống Sư đoàn 9

Địa điểm: Quận 4

Diện tích sàn trưng bày 304,32m2 gồm các hạng mục hệ thống khung đai vách trưng bày , tượng Bác Hồ đúc đồng cao 2.3m, sa bàn, bản đồ điện tử, ảnh Laminate, điện chiếu sáng trưng bày, hệ thống tủ bục kệ trưng bày.

 

 
Công trình liên quan