Thư viện ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Số lượt truy cập
  • Tổng số lượt truy cập: 0544382
  • Đang trực tuyến:        0000010
 
Tin tức - Sự kiện
HĐNT XÉT DUYỆT TRANH HOÀNH TRÁNG TẠI TW CỤC MN

Căn cứ TW cục Miền Nam tại Tràng riệc - Tây Ninh, căn cứ đầu não của cách mạng Miền Nam Việt Nam trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu Nước. Hiện nay, nơi đây được Đảng - Nhà Nước chủ trương xây dựng thành Khu di tích lịch sử cách mạng Miên Nam, với nhiều công trình văn hóa được xây dựng. Tranh hoành tráng là tác phẩm hội họa diễn tả quá trình đấu tranh, chiến đấu của Quân Dân Miền Nam trong suốt thời kỳ từ 1954 đến 1975.

 

Các tin khác

Tin tức - Sự kiện