Thư viện ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Số lượt truy cập
  • Tổng số lượt truy cập: 0544387
  • Đang trực tuyến:        0000010
 
Tin tức - Sự kiện
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG VÀ TRANH, TƯỢNG VỀ BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2010, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động và tranh, tượng về biển đảo quê hương.

I. MỤC ĐÍCH - NỘI DUNG

Cuộc vận động nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước thông qua những sáng tác mỹ thuật có giá trị thẩm mĩ cao về thiên nhiên và con người vùng biển đảo của Tổ quốc.

Các tác phẩm tranh cổ động và tranh, tượng về biển, đảo quê hương cần thể hiện được các nội dung:

- Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng biển, đảo.

- Những thành tựu phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới.

- Bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái biển.

- Giữ gìn trật tự, an ninh trên biển.

- Tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các hoạ sĩ chuyên và không chuyên nghiệp là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Cuộc vận động được tổ chức từ ngày 15/5/2010 đến 22/12/2010 Tổng kết và trao giải thưởng - Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2010).

IV.QUY CÁCH VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GỬI TÁC PHẨM

1. Quy cách và phương thức gửi tác phẩm tranh cổ động:

- Tác phẩm tranh cổ động được thể hiện trên khổ giấy 54 x 79cm, không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. Khuyến khích các tác giả thể hiện tác phẩm bằng tay. Một tác phẩm có thể kết hợp nhiều nội dung đã nêu ở trên.

- Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm (bản chính) về địa chỉ: Văn phòng TW Hội Mỹ thuật Việt Nam - 5 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, từ ngày 5/11/2010 đến ngày 10/11/2010

2. Quy cách tác phẩm hội hoạ:

- Tác phẩm có chiều dài nhất không quá 200cm (2m) cả khung, chiều nhỏ nhất không dưới 40 cm (0,4m).

3. Quy cách tác phẩm điêu khắc:

-Tượng tròn: Một tác phẩm hoặc nhóm tượng có bố cục và nội dung không thể tách rời khi trưng bày. Kích thước tác phẩm (chiều cao hoặc ngang) lớn nhất không quá 200cm (2m), nhỏ nhất không dưới 40cm (0,4m)

- Phù điêu: Một tác phẩm hoặc một bộ phù điêu có nội dung và bố cục không thể tách rời. Kích thước tác phẩm chiều dài nhất không quá 200cm (2m) cả khung, chiều nhỏ nhất của tác phẩm không quá 60cm (0,6m).

4. Phương thức gửi tác phẩm và thời gian nhận đối với tác phẩm Hội hoạ và điêu khắc:

Hội đồng nghệ thuật duyệt chọn tác phẩm trưng bày triển lãm qua ảnh chụp tác phẩm. Yêu cầu chất lượng ảnh phải trung thực, có thể sử dụng để in vựng tập và tuyên truyền. Ảnh chụp tác phẩm kích thước 18cm x 24cm, mỗi tác phẩm gửi 1 ảnh.

* Thời gian nhận ảnh tác phẩm:Từ ngày 10/10/2010 đến ngày 15/10/2010 tại Văn phòng TW Hội Mỹ thuật Việt Nam - 51 Trần Hưng Đạo Hà Nội. (Ban tổ chức không gửi trả lại ảnh chụp tác phẩm.)

Tác phẩm được Hội đồng chọn trưng bày triển lãm, Ban tổ chức sẽ có giấy báo để tác giả gửi tác phẩm đến địa điểm quy định.

Từ ngày phát động Cuộc vận động sáng tác đến hết ngày 22/11/2010 (tính theo dấu Bưu điện). Ban tổ chức không giải quyết khiếu nại các trường hợp gửi tác phẩm bị thất lạc hoặc nộp tác phẩm chậm so với thời gian đã quy định

Từ ngày phát động Cuộc vận động sáng tác đền hết ngày 22/11/2010 (tính theo dấu Bưu điện). Ban tổ chức không giải quyết khiếu nại các trường hợp gửi tác phẩm bị thất lạc hoặc nộp tác phẩm chậm so với thời gian đã quy định.

V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Mỗi tác giả không gửi quá 03 tác phẩm.

- Là tác phẩm mới sáng tác tính từ tháng 5 năm 2010

- Tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, không hạn chế chất liệu, phong cách, thể loại sáng tác.

- Không vi phạm bản quyền tác giả (trường hợp tác phẩm được giải thưởng bị phát hiện vi phạm bản quyền tác giả thì Ban Tổ chức thu hồi lại giải thưởng)

- Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm để in ấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

VI. GIẢI THƯỞNG

- Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng chấm Giải thưởng.

- Kèm theo Giải thưởng là Bằng chứng nhận của Ban tổ chức

* Giá trị giải thưởng:

a/Đối với tác phẩm tranh, tượng:

- 01 Giải nhất 20.000.000đ

- 02 Giải nhì, mỗi giải 15.000.000đ

- 03 Giải ba, mỗi giải 10.000.000đ

- 05 Giải khuyến khích, mỗi giải 3.000.000đ

b/Đối với tác phẩm tranh cổ động:

- 01 Giải nhất 10.000.000đ

- 01 Giải nhì 8.000.000đ

- 01 Giải ba 6.000.000đ

- 05 Giải khuyến khích, mỗi giải 3.000.000đ

Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động và tranh, tượng về biển, đảo quê hương rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo các hoạ sĩ chuyên và không chuyên nghiệp là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài./.

Các tin khác

Tin tức - Sự kiện