Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
DUYỆT MẪU KHÁC THẢO TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG QUÂN ĐOÀN 4

Ngày 15/07/2010 Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã thành lập Hội đồng nghệ thuật  xét duyệt phác thảo Tượng đài Chiến thắng Quân đoàn 4. Đây là công trình có ý nghĩa văn hóa lịch sử đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đoàn.

Bước sang năm 1973, sau khi hiệp định Paris được ký kết, cục diện chiến trường đã có những thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 20 tháng 7 năm 1974 Quân đoàn 4 chính thức được thành lập và trở thành lực lượng nòng cốt của khối chủ lực miền Nam trên chiến trường Nam Bộ và Cực Nam Trung bộ.

Với chức năng là quả đấm chủ lực mạnh, lực lượng cơ động của Bộ ở chiến trường B2, nhiệm vụ của Quân đoàn là tiêu diệt lớn quân địch, giải phóng nhân dân, đảm nhận một hướng chiến lược, một khu vực chiến trường, mục tiêu cuối cùng là giải phóng thành phố Sài Gòn – Gia Định.

Trong suốt quá trình 30 năm chiến đấu và xây dựng Quân đoàn 4 đã đạt được nhiều thành tích, chiến công oanh liệt, hoàn thanh suất sắc nhiệm vụ trong các chiến dịch Phước Long, chiến dịch đường 20 giải phóng tỉnh Lâm Đồng – Long Khánh và đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau khi đất nước được giải phóng Quân đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cawmpuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt – Yêng Ra Ri.

Trong giai đoạn hiện nay, Quân đoàn đang tập trung xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp tục thực hiện chức năng chủ lực, cơ động của Bộ, bảo vệ vững chắc vùng lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc.

Quân đoàn 4 đã nhiều lần vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý: Được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, hai lần được tặng huân chương Hồ Chí Minh, hàng chục huân chương chiến công các loại, được tặng huân chương Ăng co – Huân chương cao quý nhất của nhà nước Campuchia. Các sư đoàn 7, 9, 341, 309 đều được tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Có thể nói Quân đoàn 4 là một quân đoàn chủ lực có bề dày thành tích, cần phải để cho các thế hệ chiến sỹ về sau nghiên cứu, học tập.

Việc xây dựng Tượng đài của Quân đoàn 4 là việc làm cần thiết và có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, xã hội và chính trị.

Việc xây dựng Tượng đài Quân đoàn 4 có tác dụng giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, thanh niên, học sinh, sinh viên giữ gìn và phát huy truyền thống “Đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng” của Quân đoàn 4 nói riêng và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung.

 

Xí nghiệp Mỹ thuật và Trang trí Hacomy vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân đoàn tin cậy giao chỉ định lập báo cáo KTKT và sáng tác phác thảo Tượng đài.

 
Các tin khác