Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Sư đoàn 2- Quân khu 5

Tòa nhà gồm 1 trệt 1 lầu với tổng diện tích trưng bày 731,34m2 gồm các hạng mục Hệ thống khung đai vách trưng bày, sa bàn điện tử, điện chiếu sáng trưng bày, bản đồ điện tử , hộp hình, ảnh Laminate, hệ thống tủ bục trưng bày hiện vật.

 

 
Công trình liên quan